Evaluatie Herfstbijeenkomst Mechelen

vr 18 oktober 2019
Sprekers Herfstbijeenkomst

De herfstbijeenkomst op AZ Sint-Maarten in Mechelen op zaterdag 5 oktober 2019 haalt een hoge waardering, zowel inhoudelijk (sprekers) als organisatorisch. De gemiddelde score voor alle onderdelen ligt boven de 4,5 op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden). In de evaluatie worden ook heel wat uiteenlopende suggesties en commentaren gegeven.

Het goede resultaat hebben we te danken aan sprekers en vrijwilligers. Dank aan bezielende sprekers dr Muriel Lins, dr Hugo Hardeman en de getuigenis van Harmen! Ook proficiat aan de ondersteunende medewerkers van AZ Sint-Maarten en onze vrijwilligers Véronique, Ria, Ludo en Jan! Zij allen mogen de goede beoordeling als pluimen op hun hoed steken!

Bij de aanduiding van de zwakkere punten (zoals de schikking van de maskers tijdens de pauze) merken we op dat er een tekort is aan vrijwillige medewerkers (zoals een verantwoordelijke voor de maskerstand). Daarom herhalen we hierbij graag onze oproep naar vrijwilligers, zodat we onze aandachtspunten kunnen wegwerken.

Klik hieronder op Lees verder voor het volledig overzicht van de beoordeling en de reacties.

Aanwezigen

Er waren 66 aanwezigen, waarvan
45 patiënten met 15 partners:

 • 4 AZ Sint-Maarten Mechelen en 2 Cepos Duffel
 • 19 UZ Antwerpen
 • 3 GZA Sint-Vincentius Antwerpen, UZ Brussel, UZ Leuven
 • 1 AZ Sint-Jozef Malle, AZ Turnhout, Jan Yperman Ziekenhuis, UMC Sint-Pieter Brussel, CHU Charleroi André Vésale, UZ Gent, ZNA Middelheim, ZOL Genk

en 6 professionals (verpleegkundige, arts onderzoeker, vereniging):

 • AZ Maria Middelares Gent, Heilig Hart Lier, Kenniscentrum Gezondheidszorg, GUPPC Franstalige ApneuVereniging

Er hebben 22 personen (bijna 50%) deelgenomen aan de online evaluatie. Graag hadden we nog meer reacties verwacht. Misschien schrikt de online evaluatie nog te velen af?

Hoe was je op de hoogte van deze herfstbijeenkomst?

meerdere antwoorden waren mogelijk

9 ApneuNieuws Nieuwsbrief
9 ApneuVereniging.be website
8 ApneuMagazine
3 Uitnodiging tijdens raadpleging of affiche op AZ Sint-Maarten, Aangeschreven door dr.Lins
1 Affiche in winkel of onderweg
1 ApneuFoon (telefoon met vereniging 

Hoe tevreden ben je over de sprekers?

lichtblauw tot donkerblauw = aantal keer score 2 tot 5 (schaal van 1 tot 17 keer)
groen = gemiddelde score (schaal van 1 tot 5) 

Hoe tevreden ben je over de organisatie?

lichtblauw tot donkerblauw = aantal keer score 2 tot 5 (schaal van 1 tot 15 keer)
groen = gemiddelde score (schaal van 1 tot 5)

Wat vind je van het initiatief om na te praten in een brasserie?

meerdere antwoorden waren mogelijk (maximum is 22)

11 Liever ter plaatse met een drink nà de bijeenkomst

6 Goed idee, mag herhaald worden!

4 Beter vóór de bijeenkomst, nadien wordt het te laat

1 Is overbodig en onnodig​

Wat is het belangrijkste dat je van deze bijeenkomst hebt meegekregen?

 • Apneu is een complexe aandoening, maar ik sta er niet alleen voor.
 • De verschillende mogelijkheden van behandeling apneu  zeer goed uitgelegd !!!
 • Steeds meer belangstelling voor deze complexe aandoening in de medische wereld maar vooral de huisartsen moeten hier alert, "wakker" op reageren. Blij te horen dat er zoiets bestaat als een "apneu-wakkere" huisarts! 
 • Relatie met huisarts
 • Hoe erg de gevolgen van apneu kunnen zijn (getuigenis)
 • Antwoord op twijfels en op vragen. Nuttig!
 • De noodzaak dat de behandeling van slaapapneu  breed in het openbare domein wordt uitgezet maar met meer ondersteunende argumenten die de gewone burger kan begrijpen en overtuigen
 • De verschillende vormen van apneu en de belangrijkheid om die te behandelen
 • Onze ontmoetingen en discussie
 • Uitleg over centrale of obstructieve apneu, uitleg over relatie apneu/bloeddruk
 • Info over doekjes voor maskers
 • Als patiênt met recente diagnose ben ik ‘bijgepraat’
 • Dat er nog zoveel méér mensen met vragen zijn. En dat ik zelf misschien ook meer geleerd heb dan ik dacht :-)
 • Visie van slaapcentrum in Mechelen + kijk op andere technieken dan het masker
 • Tijdens pauze vernomen van andere aanwezigen hoe zij het masker gebruiken, meer specifiek het dicht kleven van de mond
 • Ervaring Hardeman
 • Luchtig en verstaanbare taal,zeer duidelijk, het onderwerp en ludieke aanbreng van Hardeman bracht duidelijke pijnpunten naar voor
 • Slaapendoscopie
 • Samen zijn met lotgenoten en er eens van gedachten wisselen over de maskers en hun ervaring
 • Een goed beeld van wat apneu teweeg kan brengen
 • Dat er nog veel moet aan gewerkt worden om deze ziekte beter bekend te maken
 • Patientenperspectief
 • Mijn eerste contact met vereninging is zeer positiesf

Aanvullende opmerkingen en suggesties?

 • Het was een goed initiatief om de vergadering op tijd af te sluiten .)
 • Zoals het past begint een vergadering op tijd en stopt op tijd.
 • Het niveau van de vergadering in zijn geheel is merkelijk verbeterd.
 • Proficiat aan het bestuur!
 • Meer tijd voor vragen achteraf en uitwisselen van ervaring
 • Is er geen betere presentatie van de diverse maskers mogelijk? Of minstens van een paar? Nu onoverzichtelijk en haast niet vergelijkbaar!
 • Ik zou pers uitnodigen en een persmap samenstellen
 • Zeer positief is dat de timing wordt gerespecteerd. Namelijk een vergadering begint zoals aangekondigd maar eindigt ook op tijd.
 • Ook een belangrijk punt is dat er moet gezorgd worden dat de verstaanbaarheid van de sprekers steeds in het oog wordt gehouden. Er zijn een groot aantal oudere mensen aanwezig waarvan het gehoor minder goed is.Dit is een punt dat reeds meerdere keren  werd aangehaald, maar spijtig telkens terug komt. Sprekers zouden moeten gevraagd worden om de micro op de juiste manier vast te houden. (dit is een punt dat in de meeste  verenigingen voorkomt). Meestal zijn de microfoons van het type zangmicrofoon en moet je die dicht bij de kin houden zoals de zangers doen.
 • Het nieau van de vergadering en organisatie is merkelijk verbeterd.Proficiat !!!
 • t'is perfect
 • Tafel met maskers was een onoverzichtelijk rommeltje.  Misschien een duidelijkere indeling voorzien over de types maskers.
 • Meer tijd voorzien voor de vragenronde en iedereen aan het woord laten. Sommige leden zaten te zwaaien en werden niet gezien, een andere bleef dan weer teveel aan het woord.
 • Denkpiste: erkende ervaringsdeskundigen als deel van de ziekenhuisteams
 • De vraag en antwoord delen mag langer zijn. Het zijn dikwijls vragen die meerdere persoon aanbelangen. Het werd vrij abrupt afgebroken.
 • Nog betere tijdsaflijning van alle sprekers, inclusief de voorzitter
 • De aangekondigde RIZIV spreker is een prachtig initiatief
 • Vele zijn teruggetrokken om deze aandoening te erkennen of melden
 • Het is voor mij allemaal nieuw aangezien ik nog maar 2 maand een CPAP gebruik.