Waar staan we voor? De verenigingsaffiche!

za 03 maart 2018

Voor 2018 voorziet ApneuVereniging Vlaanderen een aantal affiches. Rond thema's, maar ook over zichzelf: Wat doet een ApneuVereniging nou. Maak kennis met de verenigingsaffiche.

Deze affiche toont een aantal activiteiten

  • de wandeling
  • het ApneuCafé
  • het driemaandelijks magazine van onze noorderburen
  • de Special voor wie pas een diagnose had

Rechts bovenaan vind je de aandachtspunten, de thema's die de laatste tijd steeds naar de voorgrond zijn gekomen:

  • onderdiagnose: slechts een tiende van wie apneu heeft, is in behandeling. We vragen een screening van de belangrijkste risico-groepen
  • patiënt als partner: we leven niet meer in de tijd van "Meneer Doktoor". We leven in een tijd waar patiënt en arts gelijkwaardig zoeken naar de beste behandeling. Gelijkwaardig, maar niet gelijk: de patiënt met de ervaring, de arts met de kennis en vakmanschap
  • eet beweeg slaap: we kennen de omgekeerde driehoek van het gezonde eten, de driehoek van het gezonde bewegen...  we maken zelf driehoeken van het gezonde slapen
  • kost & kwaliteit: krigen we voor onze aandoening de beste kwaliteit van behandeling? hoe zit het met de tussenkomst van de verzekering in deze kosten? welke invloed hebben besparingen in de kosten van onze chronische aandoening? welke stem hebben patiënten in de onderhandelingen over de conventie?
  • e-gezondheid:technologie beïnvloedt ook onze behandeling? welke evoluties zijn er? 

Een affiche die een duidelijke boodschap heeft steun de vereniging! als lid voor de slaapapneupatiënten, als vriend voor professionals in slaapcentra en anderen.

Download de verenigingsaffiche (pdf)