Maatregelen slaapapneu-overeenkomst omwille van Covid-19

vr 20 maart 2020
RIZIV Logo

E-mail van het RIZIV aan de slaapcentra, 20 maart 2020.

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Omwille van Covid-19 stellen ziekenhuizen niet-dringende contacten, consultaties en behandelingen uit.

Dit kan ook een belangrijke impact hebben op de toepassing van de slaapapneu-overeenkomst die met uw ziekenhuis is gesloten.

Om zo veel mogelijk te vermijden dat deze uitzonderlijke situatie nadelige gevolgen heeft voor de betrokken patiënten en voor uw ziekenhuis, heeft het College van artsen-directeurs beslist om de eerder toegestane periode van tenlasteneming voor individuele patiënten, automatisch één keer te verlengen met 6 maanden, als de eerder toegestane periode van tenlasteneming afloopt tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020.

Voor deze verlenging met 6 maanden moet u geen aanvraag indienen bij de adviserend arts van de verzekeringsinstelling.

Voor deze verlenging met 6 maanden moet de patiënt bijgevolg niet onderzocht worden. Ook de therapietrouw moet voor deze verlenging met 6 maanden niet worden nagegaan. Voor MRA-patiënten voor wie de overeenkomst een polygrafie oplegt op het einde van de lopende periode van tenlasteneming, kan deze ook worden uitgesteld tot het einde van de periode van 6 maanden waarmee het lopende akkoord wordt verlengd.

Als de 6 maanden tijdens welke voor een patiënt een startforfait kan worden aangerekend, afgelopen is, dient vanzelfsprekend wel te worden overgeschakeld naar een basisforfait.

Tags: