Stand van Zaken en nieuwe initiatieven van onze vereniging

di 05 november 2019
BASS herfstbijeenkomst 2019 in Gent

ApneuVereniging Vlaanderen lanceert de Apneukrant. Het eerste exemplaar werd verdeeld  op de herfstmeeting van BASS, de Belgische vereniging van slaaponderzoek, voluit Belgian Association for Sleep Research and Sleep Medicine.  BASS gaf ApneuVereniging Vlaanderen de gelegenheid zichzelf voor te stellen aan de 180 aanwezige artsen en medewerkers van slaapcentra.

In de korte voorstelling schetste voorzitter Mark De Quidt de evolutie van VAPA (ontstaan in 1997) naar ApneuVereniging Vlaanderen sinds 2016. Van bijeenkomsten op één slaapcentrum was het hoofdobjectief van de verandering om alle slaapapneupatiënten te bereiken in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. Tevens werd het Nederlands ApneuMagazine verspreid, waarin ook Vlaamse artikels verschenen. De Special werd in een aantal slaapcentra gratis aangeboden aan pas gediagnosticeerde patiënten. De statische website werd door een dynamische website vervangen. De vereniging nam jaarlijks deel aan het Europees congres van longaandoeningen en vertegenwoordigde daarbij recent de Franstalige collega's van GUPPC. Er werd een onderdiagnose-affiche gemaakt met andere Europese verenigingen met als boodschap dat investeren in apneubehandeling besparingen oplevert in behandeling van comorbiditeiten. De meest populaire affiche is met de drie smileys eet-beweeg-slaap.

De voorzitter maakte een stand van zaken op eind 2019. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd in twee andere slaapcentra. Door de wisseling van bestuur en vrijwilligers heeft de spreiding vertraging opgelopen. De samenwerking met de redactie van ApneuMagazine stokte nadat de Nederlandse redactie zonder overleg commentaar had geplaatst bij een Vlaams interview. In tegenstelling met Nederland leidde de verspreiding van de Special tot weinig nieuwe leden. Het aantal betalende leden is jaren constant gebleven en nam in 2019 toe met 10%.

Wat zijn de plannen voor 2020? Voor de eerste keer zal er niet één, maar vier lentebijeenkomsten gehouden worden in alle Vlaamse provincies. Enkel voor Brabant is er nog geen bijeenkomst gepland. Er komt een Vlaamse bijlage bij het ApneuMagazine onder de naam ApneuKrant. Het eerste nummer wordt verstuurd eind december 2019 met ApneuMagazine 19-4. Het werd als primeur aan de deelnemers van de BASS herfstmeeting meegegeven. Een folder zal de Special vervangen, die nog enkel verstuurd zal worden als welkom bij nieuwe leden.

Na de toelichting over de vereniging somde de voorzitter 8 vragen op die leden stellen aan de telefoon, via e-mails of op vergaderingen. Hij vroeg naar meer patiëntenbetrokkenheid in slaapcentra en stelde tegelijk dat patiëntenvertegenwoordigers beter voorbereid moeten worden om hun representativiteit te versterken. Tenslotte nodigde hij de slaapcentra uit om vriend te worden van de ApneuVereniging Vlaanderen.

Download de presentatie (Handout PDF)