Voorkomen SlaapApneu in NoordOost-Duitsland

vr 30 november 2018
Interdisciplianir SlaapCentrum, Charité, Berlijn
De Oostenrijkse ApneuVereniging brengt ons in kennis van een nieuw wetenschappelijk onderzoek in Noord-Oost-Duitsland naar het voorkomen (de prevalentie) van OSA, Obstructieve SlaapApneu. 21% haalt meer dan gemiddeld 15 ademstops per uur. 

"1208 personen tussen 20 en 81 jaar oud (54% mannen, gemiddelde leeftijd 54 jaar) ondergingen een nachtelijke polysomnografie. De geschatte prevalentie van OSA was
➡️ 46% (59% mannen, 33% vrouwen) voor een AHI ≥ 5% (apneu-hypopneu-index), de categorie "licht"
➡️ 21% (30% mannen, 13% vrouwen) voor een AHI ≥ 15, de categorie "matig/ernstig"
De prevalentie van OSA nam voortdurend toe met de leeftijd voor mannen en vrouwen, echter later voor vrouwen. Geslacht, leeftijd, BMI body mass index, taille-tot-heup ratio, snurken, alcoholgebruik (alleen voor vrouwen) en zelfgerapporteerde cardiovasculaire aandoeningen waren significant positief geassocieerd met obstructieve slaapapneu, terwijl slaperigheid overdag dat niet was. Diabetes, hypertensie en metabool syndroom waren positief geassocieerd met ernstige obstructieve slaapapneu. De associaties werden niet-significant na correctie voor de lichaamsmassa. Vrouwen vertoonden sterkere associaties dan mannen. De prevalentie van obstructieve slaapapneu was hoog, met bijna de helft van de bevolking die een soort obstructieve slaapapneu vertoonde. De voortdurende toename van obstructieve slaapapneu met de leeftijd daagt de huidige theorie uit dat sterfte als gevolg van obstructieve slaapapneu en cardiovasculaire comorbiditeiten invloed hebben op obstructieve slaapapneu-prevalentie op een gevorderde leeftijd. Ook zijn geslachtsverschillen met betrekking tot obstructieve slaapapneu en associaties significant voor het herkennen van obstructieve slaapapnoe-mechanismen en reactiviteit van de therapie."

Prof dr Ingo Fietze, Slaapcentrum, Chaité, Berlijn
Prof dr Ingo Fietze, Slaapcentrum, Charité, Berlijn

Logo Slaapcentrum, Charité, Berlijn
Tags: