Hoe tevreden zijn Nederlandse slaapapneuers?

zo 05 november 2017
Tevredenheidsonderzoek NL 2017

De Nederlandse ApneuVereniging stelde haar tweejaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van de apneu behandeling voor. De gezondheidszorg in Nederland is anders georganiseerd dan in Vlaanderen, zo ook de behandeling van slaapapneu. Niet alle cijfers uit het onderzoek zijn daarom voor Vlaanderen nuttig of relevant. Toch zijn er antwoorden die ons interesseren. We pikken er hier enkele uit, zoals: geeft de behandeling resultaat? Hoe beoordelen onze Nederlandse collega's de kwaliteit van hun gezondheid vóór en na de start van de behandeling? Wie verwees door? Is controle wenselijk en hoe verloopt ze? Welke maskers en welke toestellen worden gebruikt? Wie schrijft mra voor? Is men tevreden over de chirurgische ingreep? En tenslotte is men tevreden over het slaapcentrum?

De Nederlandse ApneuVereniging stelde haar tweejaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van de apneu behandeling - uitgevoerd door het onderzoekinstituut Kantar Public - voor op 29 september 2017 op het Symposium voor Professionals.

Zij trekken vier grote besluiten:

  • Wijzen op en alert zijn voor slaapapneu kan beter
  • Therapie werkt goed en wordt gewaardeerd
  • Slaapcentra worden hoog gewaardeerd
  • Vrij vaak controles, de behoefte hieraan wisselt 

Het volledige rapport kan hier geraadpleegd worden.

Wie nam deel?

De online vragenlijst werd door niet minder dan 5.113 patiënten (een record) beantwoord in de periode juni-juli 2017.
71% was man, 65% tussen 50 en 69 jaar, 41% op pensioen of brugpensioen (VUT).
89% gebruikte een cpap, 7% een mra (mondbeugel).
40% verklaarde door slaaptekort dagelijkse werkzaamheden niet te kunnen uitvoeren.

71% gaf aan minstens 4 jaar apneu te hebben voor de diagnose gesteld werd,
bij 29% was dat zelfs minstens 8 jaar.

Doorverwijzing

30% werd doorverwezen door een specialist
29% door de partner en
15% door de huisarts

Voorafgaand aan de diagnose slaapapneu is men vaak al onder behandeling van een specialist, maar er wordt nog weinig naar slaapproblemen gevraagd:
46% was reeds in behandeling voor een andere aandoening
29% hiervan werd gewezen op slaapapneu
Slaapapneu gaat vaak samen met andere gezondheidsklachten, maar slaapklinieken inventariseren dit niet altijd

Helpt de behandeling?

Er werd gevraagd hoe de eigen gezondheid beoordeeld wordt vóór en na de start van de behandeling.
De gezondheid stijgt van 5 naar 7 op 10, een merkbare verbetering van de levenskwaliteit.

Verloop van slaaponderzoek

Slaaponderzoek steeds vaker thuis:
70% thuis
29% in slaapcentra, waarbij 75% volledig slaap onderzoek (PSG) en 25% PG

Diagnose wordt meestal gesteld door
61% longarts
23% nko-arts (die als tweede specialist bij 58% betrokken wordt)
8% neuroloog

De waardering wordt voor de specialisten is "hoog" (TRIM index 66)

Controle

In tegenstelling met Vlaanderen is jaarlijkse controle niet verplicht in Nederland.
Toch antwoordt 56% dat periodieke controle noodzakelijk is, 23% vindt controle niet noodzakelijk.

Cpap: soorten maskers en toestellen

59% draagt een neusmasker
28% een neusmond masker (volledig gelaat)
18% neusdoppen

80% cpap met bevochtiging
90% gebruikt het elke nacht
gedurende gemiddeld 5u30

De meest gebruikte cpap toestellen
18% ResMed Air Sense 10
15% Phiips Respironics System One
10% ResMed Air Sense 9
06% Philips Respironics Remstar Pro
05% ResMed Air Sense Autoset

De cpap behandling krijgt een goede waardering (index 61), aandachtspunt is bevochtiging
Het masker is het moeilijkste onderdeel van behandeling (index 54) met aandachtspunten lekkage, draagcomfort, gebruiksgemak

Cpap: therapietrouw en effectiviteit

90% geeft een (zeer) goede beoordeling aan leverancier (home care provider of thuiszorgdienstverlener)

De controle van therapietrouw en effectiviteit verloopt
78% via uitlezen geheugenkaartje

38% bij huisbezoek, meest voorkomend
30% vermeldt geen enkele controle

En hoe zijn de reacties voor uitlezen op afstand?
Er werd gevraagd naar:
- is het prettig?
- wantrouwen?
- is het belangrijk?
Op elke vraag kwamen even veel (een derde) antwoorden binnen: ja, nee of neutraal.

Mra

54% voorgeschreven door nko-arts
23% door longarts

Chirurgische ingreep

51% had onvoldoende resultaat
29% ervaarde wel een (zeer) goed resultaat
6/10 was de tevredenheidsscore voor de gang van zaken