Info lid worden

ApneuVereniging Vlaanderen vzw is een ledenvereniging voor apneu patiënten in Vlaanderen gericht op informatie en ervaringen delen.

Leden betalen een jaarlijks lidgeld voor steun aan de werking van de vereniging

 • ze ontvangen het driemaandelijks tijdschrift ApneuMagazine, een uitgave samen met de Nederlandse ApneuVereniging.
 • ze worden twee keer per jaar uitgenodigd voor de halfjaarlijkse bijeenkomsten (maart en oktober), met sprekers over onderwerpen in verband met apneu.
 • ze hebben toegang tot de informatie op de website die voorbehouden is voor leden, zoals de digitale versie van het ApneuMagazine.
 • ze kunnen reacties plaatsen op berichten op de website waar dit voorzien is.

Lidmaatschap loopt voor een kalenderjaar.

Om lid te worden, doe je twee dingen:

 1. je vult op de website het inschrijfformulier in (zie verder)
 2. je betaalt de jaarlijkse bijdrage per overschrijving
  • het bedrag van 27,50€
  • op bankrekening BE10 0012 9955 7904 van BNP Paribas Fortis BIC GEBABEBB
  • vermeld duidelijk in de omschrijving naam en voornaam van het lid, en lidgeld voor het jaar ....

Lidgeld geldt voor een kalenderjaar.

 • Als je lid wordt vóór 1 september, worden de tijdschriften van het lopende jaar (maart en juni) verstuurd samen met het septembernummer.
 • Als je nà 1 september lid wordt,
  • dan geldt jouw lidmaatschap voor het volgend jaar.
  • als je lid wordt vóór 1 december, kan je ook het decembernummer ontvangen mits bijbetaling van 7,50€ (in totaal dus 35€)
  • Promotie Lockdown najaar 2020: het lidgeld gaat in vanaf 1 oktober 2020 zonder bijbetaling (3 maanden gratis lid). Zo kan je ook aan de webinars van oktober, november en december deelnemen.

Voor vernieuwing van lidmaatschap volstaat de jaarlijkse betaling. Je kan eventueel zelf je contactgegevens (adres, e-mail, telefoon) aanpassen door je aan te melden op de website en naar je profiel te gaan.

Hoe inschrijven (registreren)?

Het verloop van de inschrijving stap voor stap:

1. Je vult het inschrijfformulier online in: naast contactgegevens (adres, telefoon) vragen we ook nuttige statistische gegevens m.b.t. apneu (geboortedatum, man/vrouw, welk slaapcentrum, diagnosedatum apneu). Noteer hierbij dat deze gegevens uitsluitend dienen voor statistisch gebruik door de ApneuVereniging Vlaanderen, en - zoals ook de contactgegevens - NOOIT gedeeld worden met anderen.
Alleen de (zelfgekozen) gebruikersnaam is zichtbaar, als je reageert op de website of deelneemt aan het forum. Besteed daarom grote zorg aan de keuze van je gebruikersnaam: heb je geen probleem om je voornaam en familienaam te gebruiken, of verkies je je privacy bijkomend te beschermen door een schuilnaam te gebruiken? Uiteraard worden beledigende of aanstootgevende gebruikersnamen niet aanvaard.

2. Na het invullen wordt een controlescherm getoond. Is er iets fout ingevuld, dan kan je terugkeren naar het invulscherm, zoniet kan je je aanvraag bevestigen.

3. Er wordt een bevestigingscherm getoond, die je ook per e-mail ontvangt. Hierop worden de gegevens voor het overschrijven van je lidgeld herhaald. Tegelijk wordt een account aangemaakt met de gevraagde gebruikersnaam, die voorlopig op geblokkeerd staat ingesteld. Een e-mail met de aanvraag wordt aan de ledenbeheerder van ApneuVereniging Vlaanderen gestuurd.

4. Nadat je betaling ontvangen is (dit gebeurt niet onmiddellijk), wordt jouw account op actief gezet, en ontvang je een e-mail met de uitnodiging een wachtwoord te kiezen.

► OK, ik ga naar het invulformulier
► Nu niet, ik keer naar de voorpagina.