Huisstijl

"De huisstijl van een organisatie of bedrijf is de bewust gekozen wijze van presentatie naar buiten toe. In de enge definitie is een huisstijl de visuele identiteit van een organisatie." is de definitie die Wikipedia verstrekt. Het komt er dus op neer een zelfde huisstijl overal aan te houden die de naam en het uitzicht van de vereniging versterkt en herkenbaar maakt. 

Aanspreekvorm

Naar apneupatiënten en professionals (slaapcentra, leveranciers...) waarmee we een informeel contact hebben, ook in openbare teksten (zoals de website en folders) gebruiken we een informele aanspreking:

 • "je", zoals in We danken je voor jouw inschrijving
 • Voornaam, zoals in Beste Jan

Voor professionals waarmee we geen informeel contact hebben, gebruiken we de formele aanspreking:

 • "u", kleine letter
 • Familienaam, eventueel titel, zoals: Beste professor Huppeldepup, beste dokter Happeldepap
 • Geen aanspreking met "Geachte", tenzij uitzonderlijk in een zeer formele aanspreking, zoals Geachte administrateur-generaal Hoppeldepop

Deze aanspreekvormen zullen later ook ingesteld worden in CiviCRM, zodat bij een mass mailing automatisch een onderscheid informeel/formeel gemaakt zal worden.

Schrijfwijze van de naam

De naam van onze vereniging wordt geschreven als

 • ApneuVereniging Vlaanderen

Let op:

 • ApneuVereniging in één woord, dus niet Apneu Vereniging
 • met twee hoofdletters, dus niet Apneuvereniging
 • altijd met toevoeging Vlaanderen om het verschil aan te duiden met de Nederlandse ApneuVereniging

En ook

 • ApneuNieuws voor de nieuwsbrief
 • ApneuCafé voor informele lotgenotencontacten
 • ApneuMagazine voor het driemaandelijks magazine
 • ApneuFoon voor het algemeen telefoonnummer

Schrijfwijze van de verkorte naam

De verkorte naam van onze vereniging wordt geschreven als

 • apneuvl

Let op:

 • geen gebruik van hoofdletters in de verkote naam

Het logo

Het logo bestaat in 2 vormen: rechthoekig of vierkant. De keuze wordt bepaald door de ruimte die beschikbaar is. In tegenstelling met de schrijfwijze, waar hoofdletters gebruikt worden, maakt het logo gebruik van kleuren.

 • Kleur blauw is #0071BC, kleur rood is #9E005D
 • Lettertype Neometric Medium (let op: Neometric heeft geen letters met accent, zoals de é in ApneuCafé)
 • De verhouding breedte/hoogte is 4,2/1,0 (rechthoek) en 1,55/1,0 (vierkant)
 • Het logo is beschikbaar in verschillende beeldformaten:
  • JPG
  • PNG, met eventueel een transparante versie
  • EPS en AI voor opname in ontwerpen van affiches en dergelijke 

Let op:

 • Uitvergroting van JPG of PNG geeft geen scherp resultaat. Hiervoor moet een AI versie opnieuw geëxporteerd worden met hogere afmetingen

 rechthoek 4,2/1,0

 vierkant 1,55/1,0

 exact vierkant 1,0/1,0