apneuvl

ApneuVereniging Vlaanderen is er weer!

zo 09 juni 2024

ApneuVereniging Vlaanderen 25 jaar

9 juni 2024

W E   Z I J N   E R   W E E R!

Aan onze leden en vrienden
Aan onze nieuwsbrief lezers en website surfers

Je zal gemerkt hebben dat het stil is rond de ApneuVereniging Vlaanderen sinds 2021.
En dat klopt.
De oorzaken zijn dubbel:

  • enerzijds werd de voorzitter getroffen door een ketting van infecties, spoedopname, verkeersagressie, operatie met complicatie, langdurige revalidatie, zodat hij zich eerst met de eigen gezondheid moest bezig houden.
  • anderzijds een tekort aan vrijwilligers die taken willen/kunnen opnemen

We hopen nu, juni 2024, de draad opnieuw te kunnen opnemen.

Tags: 

Vrijwilliger

Samen maken we de vereniging.

Samen met patiënt leden.

Samen met slaapcentra vrienden.

Samen met wie ons ondersteunt.

En in dit samen spelen vrijwilligers een boeiende rol.

Zij maken het immers mogelijk dat bijeenkomsten plaats vinden, dat informatie gedeeld wordt, dat instanties aangesproken worden , dat belangen verdedigd worden.

Je ziet ze niet altijd, ze staan niet allen op het podium of zetten hun naam onder een artikel, maar hoe zichtbaar/onzichtbaar ook, we zetten ze regelmatig in de bloemetjes. Dat hoort ook zo.

Lentebijeenkomst zat 4 maart 2017

di 07 februari 2017
Lentebijeenkomst 2017 de sprekers

Een mondapparaat tegen snurken en obstructief apneu: een behandeling of een kruk?
Miche De Meyer, UZ Gent

De maskers van Fisher & Paykel
Angelique Smits, Fisher & Paykel

Pauze met demo van maskers door Fisher & Paykel

Hoe hou je zelf de vinger aan de pols? Over uitlezen van een cpap.
Piet-Heijn van Mechelen, voorzitter ApneuVereniging Nederland

"Het is het einde van de wereld niet, en toch zegt mijn buikgevoel... ".
Schrijver Jeroen Olyslaegers over aanvaarding en niet-aanvaarding van zijn masker

Maskers testen en Wandelen.
Voorstelling van de nieuwe projecten van ApneuVereniging Vlaanderen.

Lentebijeenkomst 5 maart 2016

za 05 maart 2016

Het programma voor de lentebijeenkomst 2016:

Waarheen met ApneuVereniging Vlaanderen? Victor Hanssens, ondervoorzitter

Het belang van educatie en patiëntenbegeleiding. Pascal Borzée, UZLeuven

Nieuwe technologie voor Apneu-patiënten. Jan Van Gulck, ResMed

Pauze met demo van toestellen door de firma Resmed.

Het statuut van de chronisch zieke. Sarah Defloor, Vlaams PatiëntenPlatform

Herfstbijeenkomst 2015

di 22 september 2015
Kinsbergen Auditorium, UZ Antwerpen

U bent van harte welkom op onze herfstbijeenkomst 2015:
zaterdag 10 oktober 2015 om 14u
Auditorium Kinsbergen, UZAntwerpen, route 12

We hebben het over de tandheeldkundige aanpak van slaapapneu, studenten lichten hun studie toe over de vraag of een smartphone ons kan helpen bij apneu, en een ervaringsdeskundige vertelt ons over burnout en apneu. Ben je nog geen lid, kom af, je kan ter plaatse lid worden!

Agenda van de herfstbijeenkomst 2015

14u Inleiding : “Wat doet uw patiëntenvereniging ?”
Dirk Tuyaerts, voorzitter.

Lentebijeenkomst 2015 van VAPA

za 21 maart 2015
Auditorium Kinsbergen op UZAntwerpen

De lentebijeenkomst 2015 ging door op zaterdag 21 maart 2015 van 14u tot 17u
Locatie: Auditorium Kinsbergen, UZAntwerpen, Wilrijkstraat 10, 2520 Edegem

Noteer de data van de volgende VAPA bijeenkomsten in je agenda:
zaterdag 10 oktober 2015
zaterdag 5 maart 2016
zaterdag 1 oktober 2016

telkens van 14u tot 17u

Tags: 

Welkom op de nieuwe website

zo 01 februari 2015
Vrouw slaat computerscherm met bijl

Welkom op onze nieuwe website. Alvast om niemand ongerust te maken: vond je je weg in de vorige versie, die staat nog steeds integraal online en vind je door te klikken in het menu bovenaan op "vorige website".

Op de nieuwe versie staat nog weinig info, we gaan de vorige website doorploeteren, en wat vandaag nog nuttige informatie is, wordt stap voor stap overgezet. Zoals de steeds boeiende voordrachten waarvan we op elke bijeenkomst mochten genieten.

Pagina's