Vriend van ApneuVereniging Vlaanderen

Als Vriend van ApneuVereniging Vlaanderen komen in de eerste plaats de slaapcentra in aanmerking. Ook andere organisaties en professionals, betrokken bij de slaapapneu behandeling, kunnen vriend worden, zoals leveranciers, thuiszorg dienstverleners, ziekenfondsen, beleid,...

Vrienden stimuleren lotgenotencontact en informatieverspreiding door de vereniging. Onder meer verdelen zij actief de folder met basisuitleg over slaapapneu en de patiëntenvereniging. Ook zijn er affiches beschikbaar. Vrienden bevorderen patiëntenbetrokkenheid.

Concreet zijn Vrienden geabonneerd op de driemaandelijkse ApneuKrant en ontvangen tevens ApneuMagazine Nederland, waarbij we graag een luisterend oor zijn voor opmerkingen en suggesties voor nieuwe artikels of onderwerpen. Het slaapcentrum kan kiezen uit twee formules, namelijk met 2 of 5 abonnementen voor medewerkers, voor resp. 50€ en 75€.

Wie wel op de hoogte wil blijven, maar het slaapcentrum niet kan verbinden, kan individueel vriend worden voor 27,50€ en ontvangt één exemplaar van de ApneuKrant (en ApneuMagazine Vlaanderen)

Een exemplaar kan als leesexemplaar in de wachtruimte van patiënten gelegd worden, maar we sporen de patiënten zelf aan om een abonnement te nemen.

Gelieve rekening te houden met het feit dat onze patiëntenvereniging geen enkele subsidie ontvangt en de grootste inkomsten moet halen uit abonnementen van leden en vrienden.

Om vriend(in) te worden of voor verdere inlichtingen, stort het bedrag van de gekozen formule op BE10 0012 9955 7904.

Voor meer info, bel ons op de ApneuFoon 03 494 27 39 of stuur een bericht naar info@ApneuVereniging.be. Graag tot binnenkort.