Zelfbehandeling?

We krijgen soms vragen naar het aankopen van het CPAP toestel. Zoals door patiënten die niet aan het gemiddeld aantal uren therapietrouw komen, 4u per nacht. Of wie informatie gevonden heeft op het internet en zelfstandig besluit dat CPAP de oplossing is voor aanslepende symptomen.

Vooreerst, als patiëntenvereniging, verdelen we zelf geen materiaal zoals CPAP, maskers, bevochtigers, (verwarmde) slangen, enz...

Maar vooral verwijzen we steeds door naar een slaapcentrum. Het gaat immers over medisch materiaal en het CPAP toestel vereist de afstelling van de druk door de verantwoordelijke slaaparts. We hebben al ervaren dat sommige leden zelf de druk verhoogden of verlaagden. Dit kan leiden tot ofwel inefficiënt gebruik bij te lage druk, ofwel, nog gevaarlijker, te hoge druk wat Centraal SlaapApneu kan genereren. In dit geval geven de hersenen geen signaal meer te ademen en loopt de CPAP gebruiker het risico op ernstig zuurstoftekort.

Het slaapcentrum is ook dé plaats om te zoeken naar alternatieven wanneer de CPAP niet verdragen wordt (CPAP intolerantie). Zoals bij aanhoudende pijn of irritatie in de neus of claustrofobie.

De longen zijn te belangrijk om zelf te experimenteren. Vergeet niet dat alles tijdens de slaap gebeurt, en als er iets misloopt, je al slapend misschien niet tijdig kan reageren.

Daarom hebben we maar één enkel advies: steeds overleg met het slaapcentrum. Ook voor wie buiten de conventie valt en een eigen apparaat koopt, is het een absolute noodzaak dat zijn/haar gebruik opgevolgd wordt door een geschoolde arts. Niet voor niets dienen slaapapneu artsen bijkomende opleiding te volgen en moeten ze voldoende praktijkervaring opdoen.