Gedeeltelijk remgeld voor MRA behandeling

ma 02 december 2019
Zonder en met MRA

Op 2 december 2019 is in het Belgisch Staatsblad de invoering van een remgeld (persoonlijke bijdrage) voor de MRA behandeling, het mondgebit dat tijdens de slaap de onderkaak wat naar voor haalt, gepubliceerd.

Vanaf 1 februari 2020 betaalt een patiënt met een MRA behandeling (zowel 1ste MRA als een vernieuwing MRA na 5 jaar) een remgeld van 0,50 € per dag gedurende 6 maanden. Wie voor minder dan 6 maanden vóór 1 februari 2020 gestart is, betaalt het persoonlijk aandeel voor de resterende periode van 6 maanden. Voorbeeld: wie op 2 augustus 2019 gestart is, betaalt nog één dag het persoonlijk aandeel, wie op 31 januari 2020 zal starten, betaalt nog zes maanden min één dag persoonlijk aandeel.

Het remgeld voor de CPAP behandeling (luchtdruk via gezichtsmasker) verandert niet, en blijft op 0,25€/dag. Dit komt er op neer dat gedurende het eerste jaar van de behandeling, een MRA gebruiker dus een zelfde remgeld van ongeveer 91€ betaalt als een CPAP gebruiker. De volgende jaren betaalt enkel de CPAP gebruiker.

Wie geniet van een verhoogde tegemoetkoming, betaalt geen persoonlijk aandeel.

Voor liefhebbers van de officiële tekst in ambtenarentaal, het KB van 02/12/19 luidt als volgt: “Voor de rechthebbenden op een behandeling van slaapapneu met een mandibulair repositieapparaat (MRA), wordt de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de prijzen en honoraria voor de verstrekking bedoeld in artikel 34, eerste lid, 7°, van de voornoemde gecoördineerde wet, verminderd met 0,50€ per verstrekking als voor de verstrekking een MRA-startforfait verschuldigd is."

Bron: Belgisch Staatsblad van 2 december 2019 (uittreksel over remgeld MRA)