Webinars Lente 2021

do 08 april 2021

We zetten de reeks maandelijkse webinars verder in de lente 2021, virus oblige... Telkens scoorden onze vorige webinars hoog in de evaluatie. In mei is professor Dirk Pevernagie (UZ Gent) onze gast, in juni is het de beurt aan professor Olivier Vanderveken (UZ Antwerpen). In april onderbreken we de reeks maandelijkse webinars voor onze Algemene Vergadering.

We behouden de formule: we ronden telkens af om 20u. Voor wie dit wenst, kan het kort uitlopen voor bijkomende vragen. Graag een dag vooraf (maandag 19u) ten laatste inschrijven, en twee dagen vooraf (zondag 19u) vragen voor de sprekers bezorgen.

Professor Dirk Pevernagie, 11 mei 2021

Professor Dirk Pevernagie heeft zowel in Vlaanderen (UZ Gent) als in Nederland (Kempenhaeghe in Heeze, nabij Eindhoven) expertise opgebouwd in slaapgeneeskunde. Hij is acht jaar voorzitter geweest van de Belgische Vereniging voor Slaaponderzoek en Slaapgeneeskunde (BASS), drie jaar stichtend bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Slaapgeneeskunde (SVNL) en is sinds 2019 klinisch ondervoorzitter van de Europese Vereniging van SlaapOnderzoek (ESRS).

Met zo’n achtergrond is onze vraag eenvoudig: hoe vergelijk je de Nederlandse en Belgische behandeling van slaapapneu, wat kunnen we van de Nederlandse aanpak wél en wat niet leren?

Professor Olivier Vanderveken, 15 juni 2021

Professor Olivier Vanderveken is diensthoofd neus-, keel- en oor (NKO) en hoofd- en halsheelkunde aan het UZ Antwerpen. Hij is voorzitter van iBEDSSMA, de vereniging met experten in tandheelkundige en chirurgische slaapgeneeskunde. Zijn expertise ligt in de behandeling van slaapapneu zonder cpap, waarbij een doorgedreven patiëntenselectie centraal staat. In de webinar behandelt hij de huidige stand van de wetenschap in de behandeling met mra (mandibulair repositie apparaat, de mondprothese) en tongzenuwstimulatie (Inspire en Nyxoah).

Inschrijving

Inschrijven vooraf is verplicht!
Gratis voor leden en vrienden.
3€ voor anderen (1€ als verhoogde tegemoetkoming)

Schrijf je in voor één of beide webinars