Affiche Onderdiagnose

za 03 maart 2018

Slaapapneu wordt ernstig onderschat. Er is een grote onderdiagnose en onderbehandeiling: van de 10 mensen die er last van hebben zijn er niet minder dan 9 die het niet weten of die het niet laten behandelen. Op behandeling van slaapapneu is er de voorbije jaren steeds bezuinigd geweest. Nochtans is apneubehandeling preventief naar de verwante aandoeningen (de comorbiditeiten, vooral hart en vaat en metabole aandoeningen) en naar veiligheid op de weg en op de werkplaats. De Europese affiche die we samen met andere apneuverenigingen gemaakt hadden, wordt deze week naar alle slaapcentra gestuurd. Vraag ze op te hangen (ook in de wachtkamer van je huisarts)!

In het interview met prof dr Wilfried De Backer (zie ApneuMagazine 17-1) werden de kosten en baten besproken van de behandeling van slaapapneu. Eerst hadden we het over de prevalentie, het voorkomen van een aandoening. De Backer verwees naar verschillende studies, vooral deze van Duran in Spanje. Uiteindelijk schatte hij het voorkomen tussen de 5% en 10%. En dan hebben we naar de cijfers gekeken van het aantal behandelde personen die we van het RIZIV, de openbare federale ziekteverzekering, ontvangen hadden. Zo konden we berekenen dat 90% tot 95% van de Vlamingen met slaapapneu niet behandeld werden.

We bespraken deze cijfers met apneuverenigingen van andere Europese landen. Samen met deze uit Italië, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en franstalige België maakten we een affiche die getoond werd op de ERS conferentie in Milaan in september 2017. ERS is de Europese vereniging voor ademhalingsaandoeningen, die op hun congres (ong 22.000 aanwezigen) ook patiëntenverenigingen uitnodigen. Het is deze (in het Nederlands vertaalde) affiche die we ni ook verspreiden naar de slaapcentra in Vlaanderen en Brussel.

De affiche geeft vereenvoudigd weer wat slaapapneu betekent. Naast de middenste cirkel met de onderdiagnose/onderbehandeling staan de twee belangrijkste effecten van nachtelijke ademstops: je komt zelden in een diepe slaap terecht en het zuurstofgehalte in je bloed daalt. Dit lokt de symptomen uit die bovenaan vermeld staan, zoals snurken, slaperigheid overdag, concentratieproblemen... Ook hart en vaten en ons metaboolsysteem worden verstoord. Gevolg is dan ook dat de kosten voor behandeling van deze comorbiditeiten en van de gevolgen van slaperigheid en gebrek aan concentratie stijgen. Vandaar de conclusie onderaan: behandeling van apneu leidt tot minder comorbiditeit en verhoogt de verkeersveiligheid. De werkelijke becijferen is ondoenbaar. Eén voorbeeld: hoe weet je of een ongeval wordt veroorzaakt door een onbehandelde apneu? Op een symposium op het ERS congres in Londen in 2016 werd deze vraag gesteld, waarop geen enkele onderzoeker een antwoord kon geven. Dat onbehandelde slaapapneu verkeersongevallen heeft veroorzaakt staat echter wel vast.

Als ApneuVereniging verspreiden we deze affiche om te sensibiliseren voor het belang slaapapneu op te sporen en te behandelen. Er wordt amper aan screening gedaan. Zichtbare kosten worden hierbij uitgespaard, maar veroorzaken kosten in aandoeningen die het gevolg zijn en in verkeersonveiligheid, kosten waarbij het verband met slaapapneu vaak niet zichtbaar is.

Spreek je slaapcentrum aan voor deze affiche, ook je huisarts, kantoor ziekenfonds, sportplaatsen of andere gelegenheden. Doen!

Om na te lezen: het interview met prof dr Wilfried De Backer.

Prof dr Johan Verbraecken bezorgde ons aansluitend de tabel van voorkomen van slaapapneu in de studie van Duran, opgedeeld naar man/vrouw en per leeftijdscategorie. Kijken we naar meer dan 15 ademstops gemiddeld per uur, de minimum waarde voor een apneubehandeling (cpap of mra), dan loopt het voorkomen bij mannen op van 3% (leeftijd 30-39) tot zelfs 24% of 1 op 4 (leeftijd 60-70), bij vrouwen ligt het iets lager, van 1% (30-39) tot 16% of 1 op 6 (60-70).

Download Affiche

De affiche kan hier gedownload worden:

  • in afdrukkwaliteit
    • in PDF formaat (opgelet 14MB)
    • in JPG formaat (4MB)
  • in webkwaliteit: een lichte versie voor versturen via e-mail of voor publicatie op webpagina's (slechts 0.14MB)

De affiche kan op elke A4 printer gedrukt worden. Wil je een groter formaat? Dan kunnen we een afdruk op A3 opsturen. Vraag het even per e-mail aan info@ApneuVereniging.be of bel ons op de ApneuFoon 03 494 27 39.