Europese Slaaptop in Brussel vraagt beleidsmakers om wakker te worden

do 28 april 2016
Beleidsmakers. word wakker

Slaapexperten uit 31 Europese landen en verenigd in de ESRS, European Sleep Research Society, komen 29 en 30 april samen in Brussel. Tijdens deze Europese ‘Slaaptop’ gaan zij in gesprek met de Europese Unie om de slaapgeneeskunde door de lidstaten te laten erkennen als subspecialisme. Deze erkenning heeft belangrijke gevolgen voor patiënt en zorgverlener. Ze kaarten er eveneens de groeiende impact van slaapproblemen op verkeersveiligheid aan.

Cijfers slaapaandoeningen

Eén derde van de bevolking krijgt ooit te kampen met slaapproblemen. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid blijkt dat het aantal mensen met chronische slaapaandoeningen toeneemt. België telt een vijftal multidisciplinaire slaapcentra. In die slaapcentra worden er jaarlijks 50.000 slaaponderzoeken gedaan. Er bestaan 84 verschillende soorten slaapstoornissen. Een van de meest voorkomende slaapaandoeningen is slaapapneu. Mensen die aan apneu lijden, hebben tientallen onderbrekingen in de ademhaling per uur slaap en ondergaan eveneens tientallen micro-ontwakingen tijdens hun slaap. Een bekende behandeling tegen slaapapneu is het beademingstoestel, CPAP. Per jaar komen er in ons land 10.000 CPAP-gebruikers bij. In België zijn er al meer dan 70.000 gebruikers (2014). 

Een definitie van een risicogroep staat niet vast. Leeftijd en levensstijl zijn wel factoren van invloed. 10 tot 15 procent van de oudere populatie lijdt aan een slaapprobleem.  Maar ook nachtwerk en obesitas kunnen een oorzaak zijn.

De Europese top

De Europese experten in de slaapgeneeskunde verzamelen zich de komende dagen in Brussel om internationale beleidsmakers een duidelijk signaal te geven over de stijgende nood aan een betere opleiding in slaapgeneeskunde en meer academisch onderzoek met als finaliteit een betere zorg voor de patiënt. “De slaapaandoeningen zijn de afgelopen periode aanvaard als een medische problematiek. De slaapgeneeskunde is bijgevolg sterk geëvolueerd de voorbije jaren. We kunnen sneller en beter diagnoses stellen en onze behandelingen, die ook nog steeds evolueren, blijken uit de resultaten heel effectief te zijn. Een groot merendeel van de patiënten is na behandeling klachtenvrij ”, vertelt prof. dr. Johan Verbraecken, coördinator van het Slaapcentrum van het UZA en dit jaar gastheer van de Europese Slaaptop. Noch door de Europese Unie, noch door het merendeel van de Europese landen wordt slaapgeneeskunde erkend als subspecialiteit. Een zeldzame uitzondering is Duitsland. Dit heeft voornamelijk als gevolg dat elke arts-specialist een slaapcentrum kan openen, ook als deze geen kennis of ervaring heeft in het domein. “Slaapexpert zijn is meer dan het kunnen aanbieden van het technische onderzoek. Om patiënten met slaapaandoeningen te kunnen helpen is het net essentieel om kennis en ervaring te hebben met een breed spectrum aan aandoeningen. Daarom is het belangrijk dat in slaapcentra specialisten zoals longartsen samenwerken met onder meer NKO-artsen, neurologen en psychiaters om tot een juiste aanpak te komen”, aldus prof. Verbraecken. 

Om de impact van maatschappelijke evoluties zoals de obesitasepidemie in Westerse landen op de groeiende slaapproblematiek in kaart te kunnen brengen, zijn de specialisten vragende partij voor meer academisch onderzoek.  De ESRS zou graag deelnemen aan wetenschappelijke projecten binnen het Europese programma van Horizon 2020. Zonder erkenning van de slaapgeneeskunde als subspecialiteit komen ze echter niet in aanmerking voor deelname aan deze projectoproepen.

Impact op verkeersveiligheid

Naast anticiperen op een groeiende slaapproblematiek, willen de experten ook kijken naar de gevolgen vandaag. Om de gevaren van slaaptekort en slaperigheid voor de volksgezondheid en de impact ervan op verkeersveiligheid aan te kaarten, nodigde de ESRS Europese beleidmakers van onder meer het departement van Transport uit. De slaapexperten zullen er aankaarten dat het huidig medisch onderzoek bij beroepschauffeurs een slaapprobleem niet uitsluit. Zij stellen een meer grondige screening op slaapaandoeningen voor. Uit studies blijkt dat 20 procent van de beroepschauffeurs aan apneu lijdt. “Met behandeling kunnen we deze specifieke risicogroep helpen. Als je weet dat 1 op de 2 dodelijke ongevallen te maken heeft met een chauffeur die in slaap valt, dan is een screening als preventieve veiligheidsmaatregel op de politieke agenda plaatsen legitiem”, aldus prof. Johan Verbraecken.

Bron: ZorgAndersTV
Zie ook:
> Europese Slaaptop in Brussel, UZAntwerpen
> "Overheid, word wakker en doe iets aan slaperige chauffeurs", Het Laatste Nieuws