Webinar met Jo De Cock (RIZIV)

wo 18 november 2020
2020-11-17 Webinar Jo De Cock

Op 17 november 2020 hielden we ons tweede webinar met Jo De Cock, de administrateur-generaal, de grote baas, van de federale openbare ziekteverzekering, het RIZIV. Uitgangspunt waren de aanbevelingen van het KennisCentrum van de Gezondheidszorg van de internationale vergelijkende studie die o.m. door het RIZIV besteld werd. We delen hier de presentatie van Jo De Cock, de inleiding door onze vooriztter Mark De Quidt, de lijst vragen die vooraf gesteld werden, en deze die aan bod kwamen tijdens de webinar. Leden en vrienden kunnen de video opname opnieuw bekijken. Eens de evaluatie verwerkt is, wordt deze ook aan de pagine toegevoegd.

Presentaties

Vragen

Evaluatie (nog niet verwerkt)

Video opname

De opname is gedeeld op Youtube enkel voor een groep van toegelaten kijkers, de video staat dus niet openbaar.
Leden en vrienden kunnen de video opname bekijken. Dit kan ook voor wie eenmalig ingeschreven was voor deze webinar.
Om te kunnen kijken, dient jouw Google account toegevoegd te worden aan deze lijst.
Google is eigenaar van Youtube, jouw Google account is dus tevens jouw Youtube account.

Ken je je accountnaam niet of moet je nog een Google account maken?
Surf naar google.be en klik rechts bovenaan op de ronde cirkel:

  • ofwel vind je daar de gegevens van jouw account: naam en gebruikte e-mail adres
  • ofwel de mogelijkheid een Google account aan te maken.

Stuur daarna het e-mail adres dat je voor je Google account gebruikt (voor de duidelijkheid: NIET je wachtwoord!) naar info@ApneuVereniging.be
Na controle voegen we je toe. Je ontvangt dan een uitnodiging om de video te bekijken.

Opgelet: dit moeten we voor elke video afzonderlijk aanvragen, elke video heeft een eigen toegelaten lijst.
Noteer ook dat je een video niet verder kan delen (want afhankelijk van de toegelaten lijst)