Patiëntentevredenheid Ziekenhuizen

wo 18 december 2019
Kwaliteit ziekenhuizen (VRT)

Amper enkele dagen na de bekendmaking van de ziekenhuiskosten door ziekenfonds CM, zijn de vijfjaarlijkse resultaten bekend gemaakt van de kwaliteit van ziekenhuizen, van de patiëntentevredenheid. De eerste opvallende vaststelling - als beide resultaten vergeleken worden - is dat niet de duurste ziekenhuizen de grootste tevredenheid bereiken. De tevredenheid van slaapapneu patiënten is niet bevraagd. Ziekenhuisafdelingen kunnen erg van mekaar verschillen, maar de tevredenheid over andere zorgverstrekkingen geeft wel een aanduiding over het beleid van het gehele ziekenhuis. We geven een persoverzicht.

Grote verschillen in ziekenhuiskosten

ma 16 december 2019
Ziekenhuisbarometer 2019 CM

"Een ziekenhuisopname in een kamer voor twee of meer personen kost gemiddeld zes keer minder dan in een eenpersoonskamer. In kamers voor twee of meer personen zijn ereloonsupplementen verboden. Toch kan ook daar de factuur hoog oplopen. Voor een borstreductie omwille van functionele hinder bijvoorbeeld betaalt een patiënt in ziekenhuis A 2.763 euro uit eigen zak. In ziekenhuis B is dat maar 103 euro. Dezelfde ingreep, hetzelfde kamertype, maar wel 27 keer goedkoper. Dat heeft alles te maken met niet-vergoedbare honoraria." Enkele opvallende vaststellingen uit de ziekenhuisbarometer, dat CM voor de 15de jaar op rij publiceert. We nemen hier de persmededeling van CM over.

"Slimme pleister spoort straks wellicht slaapapneu op"

ma 02 december 2019
Foto Thomas Nolf

De Morgen neemt het artikel over van de Nederlandse Volkskrant over de recente publicatie van een onderzoek aan TU Eindhoven. De wetenschappers stelden hartritmepatronen vast die duiden op ademstops. Als patiënt zijn we altijd verheugd dat onze aandoening verder onderzocht wordt, zowel voor diagnose als voor behandeling. Recent echter lieten we drie firma's aan het woord die al een afgewerkt product hebben op dit domein. Bovendien analyseren ze zuurstofopname naast hartritmeschommelingen, wat een vollediger en meer betrouwbaar resultaat aflevert. We volgen alleszins deze onderzoeken verder op, benieuwd of er nieuwe bevindingen en verbeteringen aan het licht komen. "Lees verder" voor het volledige artikel in De Morgen.

Slaapapneu opsporen in je eigen bed

di 26 november 2019

"In de toekomst hoef je niet meer gekoppeld aan draden de nacht door te brengen om te testen op het veelvoorkomende slaapapneu. Dankzij een nieuwe methode ontwikkeld door onderzoekers van de TU Eindhoven, Philips en Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe kunnen patiënten straks comfortabel in hun eigen bed de metingen doen. De methode omvat een algoritme dat slaapapneu kan vaststellen uit variaties in het hartritme, schrijven ze vandaag in het tijdschrift Scientific Reports."

Europese Patiënten Forum - Congres 2019

vr 15 november 2019
EPF Congress 2019 Brussels

Patiëntenbetrokkenheid, empowerment, er wordt over gepraat... Het Europese Patiënten Forum (EPF) wil dat er werk van gemaakt wordt! EPF hield haar eerste congres in Brussel van 12 tot 14 november onder het thema "Vooruitgaan met zinvolle patiëntbetrokkenheid, op weg naar meer effectieve gezondheidssystemen". Op het congres waren 340 aanwezigen uit 39 landen. ApneuVereniging Vlaanderen was uitgenodigd voor het recent gestarte Europees Netwerk van SlaapApneu PatiëntenOrganisaties (ENSAPO). Het congres werd integraal op internet uitgezonden. We geven een overzicht van alle video's (Engels!) en het programma. Alsof je er zelf bij was.

Stand van Zaken en nieuwe initiatieven van onze vereniging

di 05 november 2019
BASS herfstbijeenkomst 2019 in Gent

ApneuVereniging Vlaanderen lanceert de Apneukrant. Het eerste exemplaar werd verdeeld  op de herfstmeeting van BASS, de Belgische vereniging van slaaponderzoek, voluit Belgian Association for Sleep Research and Sleep Medicine.  BASS gaf ApneuVereniging Vlaanderen de gelegenheid zichzelf voor te stellen aan de 180 aanwezige artsen en medewerkers van slaapcentra.

Technologie bij diagnose

ma 04 november 2019
NightOwl | OSAsense |WatchPAT

Het jaarlijks symposium voor professionals van de Nederlandse ApneuVereniging draaide dit jaar rond technologische ontwikkelingen bij het opsporen van slaapapneu. Drie bedrijven stelden hun producten voor, waarna een panel discussieerde over de relatie arts en technologie. Kunnen zij de vergelijking aan met de uitgebreide PSG (PolySomnoGrafie, de vele draadjes tijdens de diagnosenacht in het slaapcentrum)? Zullen in de toekomst diagnosemiddelen in de supermarkt verkrijgbaar zijn, ergens tussen de tandpasta's, huidverzorging, wondverzorging? Of dient een patiënt altijd via een huisarts te gaan voor een screening? We gingen tijdens de pauze aan de drie bedrijven vragen hun presentatie kort samen te vatten.

Evaluatie Herfstbijeenkomst Mechelen

vr 18 oktober 2019
Sprekers Herfstbijeenkomst

De herfstbijeenkomst op AZ Sint-Maarten in Mechelen op zaterdag 5 oktober 2019 haalt een hoge waardering, zowel inhoudelijk (sprekers) als organisatorisch. De gemiddelde score voor alle onderdelen ligt boven de 4,5 op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden). In de evaluatie worden ook heel wat uiteenlopende suggesties en commentaren gegeven.

Het goede resultaat hebben we te danken aan sprekers en vrijwilligers. Dank aan bezielende sprekers dr Muriel Lins, dr Hugo Hardeman en de getuigenis van Harmen! Ook proficiat aan de ondersteunende medewerkers van AZ Sint-Maarten en onze vrijwilligers Véronique, Ria, Ludo en Jan! Zij allen mogen de goede beoordeling als pluimen op hun hoed steken!

Bij de aanduiding van de zwakkere punten (zoals de schikking van de maskers tijdens de pauze) merken we op dat er een tekort is aan vrijwillige medewerkers (zoals een verantwoordelijke voor de maskerstand). Daarom herhalen we hierbij graag onze oproep naar vrijwilligers, zodat we onze aandachtspunten kunnen wegwerken.

Klik hieronder op Lees verder voor het volledig overzicht van de beoordeling en de reacties.

Pagina's