Europese Patiënten Forum - Congres 2019

vr 15 november 2019
EPF Congress 2019 Brussels

Patiëntenbetrokkenheid, empowerment, er wordt over gepraat... Het Europese Patiënten Forum (EPF) wil dat er werk van gemaakt wordt! EPF hield haar eerste congres in Brussel van 12 tot 14 november onder het thema "Vooruitgaan met zinvolle patiëntbetrokkenheid, op weg naar meer effectieve gezondheidssystemen". Op het congres waren 340 aanwezigen uit 39 landen. ApneuVereniging Vlaanderen was uitgenodigd voor het recent gestarte Europees Netwerk van SlaapApneu PatiëntenOrganisaties (ENSAPO). Het congres werd integraal op internet uitgezonden. We geven een overzicht van alle video's (Engels!) en het programma. Alsof je er zelf bij was.

Stand van Zaken en nieuwe initiatieven van onze vereniging

di 05 november 2019
BASS herfstbijeenkomst 2019 in Gent

ApneuVereniging Vlaanderen lanceert de Apneukrant. Het eerste exemplaar werd verdeeld  op de herfstmeeting van BASS, de Belgische vereniging van slaaponderzoek, voluit Belgian Association for Sleep Research and Sleep Medicine.  BASS gaf ApneuVereniging Vlaanderen de gelegenheid zichzelf voor te stellen aan de 180 aanwezige artsen en medewerkers van slaapcentra.

Technologie bij diagnose

ma 04 november 2019
NightOwl | OSAsense |WatchPAT

Het jaarlijks symposium voor professionals van de Nederlandse ApneuVereniging draaide dit jaar rond technologische ontwikkelingen bij het opsporen van slaapapneu. Drie bedrijven stelden hun producten voor, waarna een panel discussieerde over de relatie arts en technologie. Kunnen zij de vergelijking aan met de uitgebreide PSG (PolySomnoGrafie, de vele draadjes tijdens de diagnosenacht in het slaapcentrum)? Zullen in de toekomst diagnosemiddelen in de supermarkt verkrijgbaar zijn, ergens tussen de tandpasta's, huidverzorging, wondverzorging? Of dient een patiënt altijd via een huisarts te gaan voor een screening? We gingen tijdens de pauze aan de drie bedrijven vragen hun presentatie kort samen te vatten.

Evaluatie Herfstbijeenkomst Mechelen

vr 18 oktober 2019
Sprekers Herfstbijeenkomst

De herfstbijeenkomst op AZ Sint-Maarten in Mechelen op zaterdag 5 oktober 2019 haalt een hoge waardering, zowel inhoudelijk (sprekers) als organisatorisch. De gemiddelde score voor alle onderdelen ligt boven de 4,5 op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden). In de evaluatie worden ook heel wat uiteenlopende suggesties en commentaren gegeven.

Het goede resultaat hebben we te danken aan sprekers en vrijwilligers. Dank aan bezielende sprekers dr Muriel Lins, dr Hugo Hardeman en de getuigenis van Harmen! Ook proficiat aan de ondersteunende medewerkers van AZ Sint-Maarten en onze vrijwilligers Véronique, Ria, Ludo en Jan! Zij allen mogen de goede beoordeling als pluimen op hun hoed steken!

Bij de aanduiding van de zwakkere punten (zoals de schikking van de maskers tijdens de pauze) merken we op dat er een tekort is aan vrijwillige medewerkers (zoals een verantwoordelijke voor de maskerstand). Daarom herhalen we hierbij graag onze oproep naar vrijwilligers, zodat we onze aandachtspunten kunnen wegwerken.

Klik hieronder op Lees verder voor het volledig overzicht van de beoordeling en de reacties.

Wanneer je bang van slapen wordt, kan slaaphygiëne te ver doorslaan

do 10 oktober 2019
Wanneer je bang van slapen wordt, kan slaaphygiëne te ver doorslaan (c) getty

De tijd dat het nog bon ton was om te zeggen dat je slechts drie uurtjes geslapen hebt ('want ik heb toch zo'n rijk gevuld leven'), is al lang voorbij. Meer en meer dringt het besef door dat slaap belangrijk is, zowel voor het onderhoud van onze fysieke en mentale gezondheid als voor onze sportieve vaardigheden, cognitieve vermogens en zelfs ons geluk. Helaas lijden we in het Westen om allerlei redenen aan een chronisch slaaptekort, dixit Michael Rosbash, die in 2017 de Nobelprijs voor de Geneeskunde kreeg voor onderzoek naar de biologische klok.

Tussen de 10 en 20 procent van de Belgen zegt 's nachts chronisch te worstelen met het zandmannetje. In de Canvas-reeks De slapelozen onderzoekt tv-maakster Annick Ruyts, die zelf al 4,5 jaar slecht slaapt, hoe dat komt. Doorheen de jaren probeerde Ruyts van alles om 's nachts niet meer urenlang wakker te liggen in bed: slaappillen, antidepressiva, hormonen, yoga, ademhalingsoefeningen, wietolie (zonder THC), valeriaan, het hele homeopathische gamma,... De slaapindustrie, het is big business.

Tags: 

Bijeenkomst ApneuVereniging USA werd life uitgezonden

vr 20 september 2019
2019-09-20 Awake Together Summit

"80% van gematigd ernstig en ernstig Obstructieve Slaapapneu is niet gediagnosticeerd"
De "Awake Samen Top" van de ApneuVereniging van de USA ging een hele dag door op 19 oktober in San Francisco en kon wereldwijd live gevolgd worden, ook bij ons. De volledige opnames zijn beschikbaar. In lezingen en paneeldiscussies kwamen o.m. aan bod: het teamwork in het slaapcentrum, slaap en zelfdoding en wat met de gezondsheidsgegevens van patiënten.

Pagina's